Regina Jonušienė gimė 1926 m. Kretingos rajone, Juodupėnų kaime. Nuo 1958 m. gyvena Godelių kaime. Studijavo mokytojų seminarijoje, mokytojavo. Vėliau – namų šeimininkė. Dar vaikystėje lipdė iš molio, siuvinėjo, nėrė vąšeliu. Tapyti pradėjo seniai, o drožinėja nuo 1955 m. Nuo 1960 m. dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Labiausiai mėgsta drožinėti tai, kas primena vaikystę, tėvus, žemės ūkio darbus. Tapo pasakų motyvais, gamtos vaizdus.

Justinas Jonušas gimė 1926 m. Godelių kaime. Baigė pradžios mokyklos 4 skyrius. Dirbo eiguliu, vėliau – įvairius darbus Šateikių tarybiniame ūkyje. Pirmieji meniniai sugebėjimai atsiskleidė mokykloje. Tapyti pradėjo nuo 1974 m., o drožinėti – apie 1950 m. Mėgsta tapyti portretus, drožia Užgavėnių kaukes, šventuosius, monumentalias skulptūras.

Jonušai savo sodyboje Godelių kaime įkūrė privatų tautodailės ir etnografijos muziejų. Eksponatus muziejui tautodailininkai pradėjo rinkti 6-to dešimtmečio pradžioje. 8-to dešimtmečio pradžioje sulaukta pirmųjų lankytojų. Muziejuje sukaupta gausi ir įvairi pačių šeimininkų bei kitų apylinkių meistrų medžio drožinių, paveikslų, geležinių kryžių kolekcija. Čia galima pamatyti ir garsaus Žemaitijos tautodailininko medžio drožėjo godeliškio Stanislovo Riaubos skulptūrų. Klėtelėje įrengta senovės daiktų ekspozicija.

Medžio meistrai Regina ir Justinas Jonušai