Plungė (Plongė) – miestas šiaurės vakarų Lietuvoje, 27 km į vakarus nuo Telšių, abipus Babrungo upės. Plungės rajono savivaldybės centras. Miesto šiauriniu pakraščiu eina geležinkelis Šiauliai – Klaipėda. Šalia yra Oginskių dvaro rūmai ir parkas, jame įsikūręs Žemaičių dailės muziejus, Plungės parkas (gamtos paminklas – Perkūno ąžuolas). Miesto centre – Senamiesčio aikštė, Šv. Jono krikštytojo bažnyčia (pastatyta 1933 m.) su varpine ( 1850 m., architektūros paminklas).

1 Nuotrauka. Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti 1928 m. Plungėje buvo pastatytas paminklas. Po Antrojo pasaulinio karo šis paminklas nugriautas. Atstatytas ir pašventintas 1992 m. Plungės savivaldos 200-ųjų metinių proga.

2 nuotrauka. Šv. Florijono koplytstulpis 1894 m. birželio2 4 d. kilusiam gaisrui per Šv. Jono atlaidus, kuris nusiaubė visą Plungės miestelį, atminti.

3 nuotrauka. Šv. Juozapo koplytstulpis.

Paminklai ir koplytstulpiai